Obch. podmínky

Provozovatel - prodávající

I. Úvodní ustanovení

II. Kupní smlouva

III. Přepravní a platební podmínky

IV. Dodací lhůta

V. Ochrana osobních údajů

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

VII. Odpovědnost za vady Zboží

VIII. Mimosoudní řešení sporů

IX. Závěrečná ustanovení

Internetová lékárna Vitalsupport